Ultimele noutati

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

  • Article date: februarie 28, 2020
  • Category:

SC NOVA MARKET GRUP SRL  titular al proiectului “Construire 3 imobile de locuinte colective-imobil C, imobil H, imobil I in regim de inaltime max. S+P+12E. Amenajari exterioare-spatii verzi, drumuri si alei conform PUZ aprobat prin HCL 292/2015; Extindere retea apa-canal. Bransament apa si racord canal. Extindere retea energie electrica si bransament energie electrica prin pozare subterana.

Organizare de santier”, propus a fi amplasat in Timisoara, CF nr.445031, nr. Topo 445031, jud. Timis” anunta publicul interesat  asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire 3 imobile de locuinte colective-imobil C, imobil H, imobil I in regim de inaltime max. S+P+12E. Amenajari exterioare-spatii verzi, drumuri si alei conform PUZ aprobat prin HCL 292/2015; Extindere retea apa-canal.

Bransament apa si racord canal. Extindere retea energie electrica si bransament energie electrica prin pozare subterana. Organizare de santier”, propus a fi amplasat in Timisoara, CF nr.445031, nr. Topo 445031, jud. Timis”.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara , B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

RO